EN Kartviziti geç
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yunus Emre Kampüsü
26470, Eskişehir
TÜRKİYE
yavuzakbulutanadolu.edu.tr
+90 (222) 335 0580
+90 (222) 335 0573

Tezler

Yüksek Lisans Tezi

Akbulut, Y. (2005). Effects of multimedia annotations on L2 incidental vocabulary learning and reading comprehension of freshman ELT students. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 21 Nisan 2005. Danışman: Yard. Prof. Dr. Gülcan ERÇETİN

Doktora Tezi

Akbulut, Y. (2008). Öğretmen adaylarının bakış açısıyla eğitim fakültelerinde bilgi ve iletişim teknolojileri göstergelerinin belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Aralık 2008. Danışman: Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Dindar, M. (2015). Teknoloji destekli öğrenme ortamlarında çoklu görev yapmanın öğrenmeye etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1 Haziran 2015.
 2. Yılmaz, E. (2015). Öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalığı. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 21 Nisan 2015 (İkinci danışman).
 3. Kuzu, E.B. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10 Şubat 2014.
 4. Mısırlı, Z.A. (2013). Ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına ilişkin yeterliklerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 7 Ekim 2013.
 5. Ersoy, M. (2013). Matematik öğretiminde ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal sonuçları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 16 Eylül 2013.

Doktora Tez Komitesi Üyelikleri

 1. Meşe, C. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamlarında oyunlaştırma bileşenlerinin etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 22 Ağustos 2016. Danışman: Yard. Prof. Dr. Özcan Özgür DURSUN
 2. Som-Vural, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla dijital vatandaşlık göstergelerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 22 Ağustos 2016. Danışman: Prof. Dr. A. Aşkım KURT
 3. Yelpaze, İ. (2016). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19 Temmuz 2016. Danışman: Prof. Dr. A. Aykut CEYHAN
 4. Aslan, A. (2016). Variables influencing pre-service and starting teachers’ integration of ICT into teaching practices in the Turkish context. Vrije Universiteit Brussel, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Educational Studies, 16 Haziran 2016. Danışman: Prof. Dr. Chang Zhu
 5. Sani-Bozkurt, S. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde teknoloji destekli etkileşimli ortam tasarımı ve etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 3 Haziran 2016. Danışman: Prof. Dr. Sezgin VURAN
 6. Telli, E. (2016). E-öğrenme ortamlarında anlamlı kodlama stratejileri öğretiminin başarı ve kalıcılık üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 28 Mart 2016. Danışman: Prof. Dr. Arif ALTUN
 7. Erol, O. (2015). SCRATCH ile programlama öğretiminin öğretmen adayları arasında motivasyon ve başarıya etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 25 Mayıs 2015. Danışman: Prof. Dr. Adile Aşkım KURT
 8. Özdemir, O. (2014). Otizm davranış kontrol listesi Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20 Ekim 2014. Danışman: Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
 9. Özdinç, F. (2014). İşbirlikli çevrimiçi ortamlarda katılımın sürdürülebilirliğine etki eden sosyo-bilişsel değişkenlerin modellenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 18 Nisan 2014. Danışman: Prof. Dr. Arif ALTUN
 10. İzmirli, S. (2012). Öğrenen ve sistem hızında ilerleyen farklı çoklu ortam sunum türlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Haziran 2012. Danışman: Yard. Prof. Dr. Adile Aşkım KURT
 11. Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19 Nisan 2011. Danışman: Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Yüksek Lisans Tez Komitesi Üyelikleri

 1. Tokmak, F. (2016). Özel eğitim gruplamasının üstün yetenekli öğrencilerin akademik benlik algıları üzerindeki etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 7 Haziran 2016. Danışman: Prof. Dr. Uğur SAK
 2. Ayvaz, Ü. (2014). Ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin genel matematik yeteneğindeki ve matematik yeteneğinin alt becerilerindeki cinsiyet farklılıkları üzerine bir araştırma: ÜYEP örneği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Mayıs 2014. Danışman: Prof. Dr. Uğur SAK
 3. Eker, A. (2013). Yaratıcı Zıt Düşünme (YAZID) Tekniği ‘nin 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düşünce eğitimi dersindeki sosyal geçerliğinin araştırılması. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 4 Eylül 2013. Danışman: Prof. Dr. Uğur SAK
 4. Bilgiç, C. (2013). İlköğretim branş öğretmenlerinin öğretim sürecinde çevrimiçi ders materyallerini kullanma durumlarını etkileyen faktörler. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 27 Mayıs 2013. Danışman: Yard. Prof. Dr. Özcan Özgür DURSUN
 5. Yılmaz, F. (2011). İlköğretimde dijital bölünme ve eğitsel sonuçları: Diyarbakır ili örneği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20 Haziran 2011. Danışman: Yard. Prof. Dr. Ali ERSOY
 6. Şişman Uğur, S. (2010). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin e-ders tasarımlarına ilişkin görüşleri: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları örneği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 23 Aralık 2010. Danışman: Yard. Prof. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Yukarı ↑